MIỄN TRỪ TRÁCH  NHIỆM

 1. May88 không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời của các trang web liên kết với trang web bên ngoài. Sử dụng mạng lưới này để đặt cược có thể mang đến trách nhiệm pháp lý cho cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia.
 2. May88 không áp dụng mạng lưới này cho cá nhân ở những quốc gia mà việc đánh cược là trái pháp luật.
 3. Khách hàng phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Khách hàng chịu mọi rủi ro và lợi nhuận từ sự quan tâm và hiểu biết của mình về May88.
 4. Khách hàng cần xác nhận rằng điều khoản này là hợp pháp và khả thi. Trò chơi trực tuyến và ngoại tuyến có sự pháp lý dựa trên các quy định luật pháp.
 5. Công ty không khuyến khích bạn tham gia vào dịch vụ của May88 nếu nó vi phạm luật cờ bạc địa phương. Ở một số quốc gia, đặt cược được coi là hành vi không hợp pháp. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng việc đặt cược của họ là hợp pháp tại địa phương cư trú.
 6. May88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm pháp luật địa phương nào của khách hàng.
 7. Khách hàng phải đáp ứng đủ tuổi pháp lý (tuổi tối thiểu pháp luật tại khu vực cư trú) và sử dụng dịch vụ May88 mà không vi phạm pháp luật địa phương. Nếu chúng tôi phát hiện khách hàng dưới 18 tuổi, May88 có quyền tạm ngừng hoặc đóng tài khoản trò chơi liên quan và không hoàn lại tiền.
 8. Quý khách nên thiết lập các biện pháp bảo mật máy tính để tránh trẻ em truy cập vào trò chơi. May88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.
 9. Khi tham gia dịch vụ của May88, nếu khách hàng gặp sự cố về trò chơi, phần mềm, thông tin, vấn đề kỹ thuật hoặc mạng (ví dụ: tín hiệu yếu, mất kết nối…), do sơ suất của con người gây ra, May88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.
 10. May88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin do bên thứ ba cung cấp.
 11. May88 luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng và đáng tin cậy nhất, tuy nhiên không đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác, cũng như sự ổn định của dịch vụ trong trường hợp xảy ra tấn công virus hoặc sâu máy tính.
 12. May88 có quyền tạm ngừng, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ ngay lập tức hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho khách hàng.
 13. May88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm. Khách hàng nên duy trì kết nối ổn định với May88 khi tham gia trò chơi. May88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm cho các trò chơi, thông tin phản hồi cũng như các trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối do mạng của khách hàng không ổn định chỉ vì muốn trả lại tiền cược ban đầu.
 14. Nếu khách hàng tiết lộ thông tin tài khoản cho bên thứ ba một cách cố ý hoặc vô ý, dẫn đến việc mất tài khoản trò chơi, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các thiệt hại. May88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm. May88 có quyết định cuối cùng trong bất kỳ trường hợp nào.